Endnu en WordPress-blog
trondhjemsgade13-15.dk » Page Historie'

Historie

Trondhjemsgade 13-15 – Matrikelnr 845 Østervold kvarter

Bygningerne er opført i 1906 af arkitekterne Heïn og Møller-Holst, København, i smukke rødsten med brug af fine materialer der stadig vækker håndværkernes beundring. Således er vinduesrammerne selv mod gårdsiden lavet af pommersk fyr. Der er smukke opgange med art deko dekorationer om dørene, svungne gelændere i fint træ, og flot udskårne gerichter som gamle snedkermestre ikke mindes at have mødt andetsteds i København.

I nogle lejligheder ses stadig de gamle støvsugerrør – en vild luksus på opføresestidspunktet – de tillod beboerne at bruge en støvsuger der blev tilsluttet et centralt sug. For nogle år siden fik en beboer kommunen til at beplante hele Trondhjemsgade med buske og træer, og døren til det lille anlæg blev åbnet, så den lidt triste gade med de store tilsyneladende næsten ens facader nu præsenterer sig fra sin allerbedste side, samtidig med at den til forskel fra de også mondæne, men støjende Østbanegade og Kristianiagade ligger stille og fredeligt imellem. Bygningen nr. 13 og 15 er overordentlig velbevaret. Der er foretaget enkelte ændringer, se små “banke” altaner er nedtaget i 1963, formentlig fordi de ikke var vedligeholdt, og de er erstattet af nogle store vinduer ud mod gården. En kælderdør har været for forfalden og er udskiftet med en anden fyldningsdør, indvendig er en række kaminer naturligvis nedtaget og erstattet med centralvarme, men ellers er bygningen intakt. Nogle ejere har endnu de gamle køkkener med deres smukke malede skabe og kakler hele vejen rundt i blåt eller grønt mønster. Andre har stadig de gamle høje paneler, de smalle bræddegulve, og alle har bevaret det smukt stavformede egeparket i spisestuen. I lejlighederne er der lagt flotte stuklofter, som nogle beboere har ofret formuer på at få fritskrabet så de fremstår som noget af det smukkeste man kan se af slagsen.

Arkitektonisk udmærker bygningen sig indvendig ved ikke at have den berømte lange gang ud til køkkendet, der er placeret midt i med en mindre gang som forbindelsesled til de øvrige stuer. Disse ligger “en suite” med store skydedøre eller smukke glasdøre med små krystalruder og gamle messinghåndtag. Apropos håndtag er alle lejligheder forsynet med de gamle træhåndtag af “buchholz” der gjorde deres opfinder rig, og som skulle være overordentlig gode mod gigt. I hvert tilfælde er de meget svære at opdrive i dag.

Denne skrivelse, indsendt til Skov- og Naturstyrelsen i 1995 bevirkede at ejendommen blev erklæret bevaringsværdig af 1. grad i 2001.

trondhjemsgade13-15.vestadm.dk

Top of page / Subscribe to new Entries (RSS)